Issue No 06/2019

10.7754/Clin.Lab.2018.180905 Abstract ORIGINAL ARTICLE

A Study of Immune Functionality of Newly Diagnosed Severe Aplastic Anemia Patients with Virus Infection

by Jing Guan, Yingying Sun, Rong Fu, Huaquan Wang, Erbao Ruan, Xiaoming Wang, Wen Qu, Guojin Wang, Hong Liu, Yuhong Wu, Jia Song, Limin Xing, Lijuan Li, Hui Liu, Chunyan Liu, Zonghong Shao
10.7754/Clin.Lab.2018.180921 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Urinary Exosome miR-424 and miR-218 as Biomarkers for Type 1 Diabetes in Children

by Qingxian Kong, Xing Guo, Zhirui Guo, Tao Su
10.7754/Clin.Lab.2018.181022 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Calculation of Biological Variation Components and Reference Change Value for Serum Copper and Zinc

by Çiğdem Yücel, Müjgan Ercan, Turan Turhan, Ahmet Esendemir, Mesude Y. Falay, Erdim Sertoğlu, Emel Çağlar, Taner Özgürtaş
10.7754/Clin.Lab.2018.181025 Abstract ORIGINAL ARTICLE

MicroRNA-224 Expression and Polymorphism Predict the Prognosis of Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma Patients After Liver Resection

by Chaoyu Wu, Xiaoying Wang, Jian Zhang, Gongen Tang, Yanmei Xu, Cuihong Lu, Yun Li
10.7754/Clin.Lab.2018.181124 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Can Variable Plasma Volume Alterations Affect the Efficiency of the First Trimester Screening Test?

by Doğa F. Öcal, Kadriye Yakut, Merve Öztürk, Yüksel Oğuz, Enis Özkaya, Gülnihal Toptaş, Alptekin Tosun, Tuncay Küçüközkan
10.7754/Clin.Lab.2018.180918 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of a Novel Anti-H. pylori Antibody Detection Kit by Latex Turbidimetric Immunoassay

by Masaaki Kodama, Tadayoshi Okimoto, Kazuhiro Mizukami, Kensuke Fukuda, Ryo Ogawa, Kazuhisa Okamoto, Osamu Matsunari, Yasuhiro Wada, Yuka Hirashita, Kazunari Murakami
10.7754/Clin.Lab.2018.180811 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Ischemia-Modified Albumin Expression: Is there a Difference between Male and Female Subjects?

by Susanna Stea, Dalila De Pasquale, Alina Beraudi, Simona Catalani, Marilina Amabile, Giovanni Bracci, Aldo Toni
10.7754/Clin.Lab.2018.181037 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Assessment of Quality of Medical Laboratory Services Provision and Associated Factors in Public Health Facilities at Gondar Town, Amhara Regional State, Northwest Ethiopia

by Belete Biadgo, Abdurezak Zakir, Tsegaw Malede, Endale Getachew, Mekonnen Girma
10.7754/Clin.Lab.2018.181105 Abstract CASE REPORT

Positive Serum Beta-D-glucan by G Test and Aspergillus Fumigatus Sputum Culture Mimic Invasive Pulmonary Aspergillosis in a Pulmonary Nocardia Patient: a Case Report and Literature Review

by Yan L. Ge, Xiao Y. Zhu, Kun Hu, Qian Zhang, Wen Q. Li, Ci Zhang, Dong F. Shao, Ling Wang, Hai F. Zhang, Cong H. Liu, Yi Chen, Qian C. Chen, Jing J. Jin, Tian T. Xu, Ai S. Fu
10.7754/Clin.Lab.2018.181127 Abstract LETTER TO THE EDITOR

Use of an Automated Blood Culture System for Diagnosis of Septic Arthritis due to Streptococcus Sanguinis: a Fast and Effective Approach

by Qing-Yong Wang, Lu-Qing Zheng, Hong-Sheng Li
10.7754/Clin.Lab.2018.181209 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Immunoturbidimetric Assay for Determination of Peripheral Blood C Reactive Protein on the Pentra MS CRP Hematology Analyzer

by Daijun Xiang, Jiaxin Yue, Peipei Liu, Jinghua Sun, Shuang Ren, Chaomin Sha, Chengbin Wang
10.7754/Clin.Lab.2018.180915 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Role of Th 1- and Th 2- Chemokine Receptor in the Diagnosis and Prognosis of Primary Immune Thrombocytopenia

by Wei-Ying Feng, Yong-Gen Zhong
10.7754/Clin.Lab.2018.181008 Abstract ORIGINAL ARTICLE

MicroRNA-16 Regulates Myeloblastosis Oncogene Expression to Affect Differentiation of Acute Leukemia Cells

by Hui Yang, Xiuhua Dai, Zhihui Ai, Rong Ren, Changjun Gao, Jing Han, Yinhui Ma
10.7754/Clin.Lab.2018.181009 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of Platelet Functions in Patients with Hashimoto’s Thyroiditis Versus Healthy Controls: a Cross-Sectional Analysis

by Suheyla Gorar, Bulent Alioglu, Fatma D. Dellal, Esranur Ademoglu, Ziynet Alphan-Uç, Handan Bekdemir, Beylan Saglam, Cavit Culha, Yalcin Aral
10.7754/Clin.Lab.2018.181029 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of the Analytical Properties of the Diagon CoagXL Coagulation Analyzer

by Hacer Koç, Zeynep Yildiz, Özlem Hürmeydan, Özlem Ç. Madenci, Nihal Yücel, Asuman Orçun
10.7754/Clin.Lab.2018.181033 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Hemoglobin Concentration Reference Interval Revisited: a Nationwide Study from Korea

by John J. Yang, Young Jin Kim, Taemi Youk, Ja Min Byun, Jongha Yoo, Tae Sung Park
10.7754/Clin.Lab.2018.181035 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Colorectal Cancer CTCs Detection Using Two FCM Protocol Approaches

by Antonia Mourtzikou, Marilena Stamouli, Petros Karakitsos, Georgios Athanasas
10.7754/Clin.Lab.2018.181103 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Method for ABO Blood Group Testing Using a General-Purpose Automated Biochemical Analyzer

by Satoshi Tada, Shoichi Kanayama, Akemi Miyagawa, Koji Murao
10.7754/Clin.Lab.2018.181113 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Peripheral Blood miR-937 May Serve as a Biomarker for Metabolic Disorders by Targeting AMPKα

by Chunxiao Yang, Jun Guo, Yajun Lin, Gang Hu, Jie Wie, Xin Zhang, Jingyu Sun, Jian Li
10.7754/Clin.Lab.2018.181116 Abstract SHORT COMMUNICATION

Reference Intervals of Apolipoprotein E in Healthy Chinese Han Adults

by Guofang Feng, Yuying Dai, Zhiying Liu, Limin Feng, Ying Zhao
10.7754/Clin.Lab.2018.181118 Abstract CASE REPORT

A Case of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Secondary to Ralstonia Solanacearum Infection

by Xiaowei Shi, Haohong Zhan, Yinzhu Zeng, Xiangzhong Zhang, Benquan Wu, Lingling Liu
10.7754/Clin.Lab.2018.181120 Abstract ORIGINAL ARTICLE

External Quality Assessment Program for Newborn Screening of Acylcarnitine in China, 2018

by Falin He, Wei Wang, Shuai Yuan, Yuxuan Du, Kun Zhong, Zhiguo Wang
10.7754/Clin.Lab.2018.181121 Abstract LETTER TO THE EDITOR

HCC-Associated Viral Mutations in Patients with HBV Genotype F1b Infection

by Wei Hou
10.7754/Clin.Lab.2018.181122 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Accuracy of Urinary Epidermal Growth Factor to Creatinine Ratio to Predict 24-Hour Urine Epidermal Growth Factor and Interstitial Kidney Fibrosis in Patients with IgA Nephropathy

by Alfonso Segarra, Clara Carnicer, Elias Jatem, Marisa Martin, Maria Molina, Carme Perich, Cristina Martinez
10.7754/Clin.Lab.2018.181208 Abstract ORIGINAL ARTICLE

An Electrochemical Sense Array Based on Aptamer and Biotin-Avidin System for the Selective Detection of Glucagon-Like Peptide-1

by Jie Wu, Tianmin He, Pingfan Guo, Fanggang Cai, Chengfei Zhao
10.7754/Clin.Lab.2018.181218 Abstract REVIEW ARTICLE

Karl Landsteiner: The Discovery of the ABO Blood Group System and its Value for Teaching Medical Students

by Thomas Bertsch, Jochen Lüdecke, Werner Antl, Lydia W. M. Nausch
10.7754/Clin.Lab.2018.181222 Abstract CASE REPORT

The Hemostatic Conundrum of Thrombotic Thrombocytopenic Purpura: a Case Report

by Evashin Pillay, Susan Louw
10.7754/Clin.Lab.2018.181223 Abstract CASE REPORT

Seven Co-Occurring Mutations in a Patient with Acute Myeloid Leukemia Identified by Next-Generation Sequencing

by Jae Hee Lee, Jong Ho Lee
10.7754/Clin.Lab.2018.181227 Abstract LETTER TO THE EDITOR

Highly Conserved Sequence Complementarity to the Seed Region of miR-122*, the Passenger Strand of miR-122, in the 5’UTR of Hepatis C Virus Genotypes 1-7

by Wei Hou
10.7754/Clin.Lab.2019.181235 Abstract ORIGINAL ARTICLE

The Prevalence of Low Plasma Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin Level in Systemic Inflammation and its Relationship with Proinflammatory Cytokines, Procalcitonin, Nutritional Status, and Leukocyte Profiles

by Jong Weon Choi, Tatsuyoshi Fujii
10.7754/Clin.Lab.2019.181250 Abstract ORIGINAL ARTICLE

Association between Serum Ferritin Level and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in a Non-Obese Chinese Population: a Cross-Sectional Study

by Jinmei Yao, Yuying Dai, Juanwen Zhang, Xuyao Zhang, Ruoheng Zheng
10.7754/Clin.Lab.2019.190319 Abstract ORIGINAL ARTICLE

CD64 Expression on Polymorph Nuclear Cells as a Sensitive and Specific Diagnostic Biomarker for Neonate Pneumonia

by Jiayu Xu, Yi Ban, Zhonghe Wan, Quxiu Mai, Jiankun Ou, Guangrong Feng, Guolei Yang, Huanyu Pan, Fuhua Zhang