Clinical Laboratory
vol
70
05/2024

Short Prewarming at 41°C to Correct the Interference in Samples with the Presence of Cold Agglutination

by Wenjia Tang, Shuo Yang, Jie Zhu, Lin Sun, Shuang Dai, Beili Wang, Wei Guo, Baishen Pan

Influence of Gender and Previous Blood Donation Status on Attitude Toward Blood Donation: a Cross-Sectional Study

by Amr J. Halawani

A Case of Long-Term SARS-CoV-2 Infection in a Patient with Follicular Lymphoma

by Dan Zhang, Zhuan Zheng

Correlation of Blood and Intestinal Mucosa miR-34a Expressions with Disease Severity in Ulcerative Colitis Patients

by Yi-Lan Li, Chu-Quan Cai, Xiao-Lin Shi, Xian-Feng Xu, Li-Jia Guo

SARS-CoV-2 Infection Increases High Risk Rate of Down Syndrome Screening Test by Reducing Alpha-Fetoprotein

by Zhijun Zhang, Xiaoli Wang, Xiaoli Li, Yumei Huang, Guanghui Zhou, Zhengbing Ma, Lan Li, Hua Di, Yang Li, Ruifeng Chen, Qiaoting Xie, Yanchao Mu

Aspartate Transaminase-to-Albumin Ratio (ATAR), a Novel Prognostic Index, Predicts Outcomes in Patients with Small-Cell Lung Cancer

by Shan Liu, Hanxiao Ren, Ruiling Zu, Dongsheng Wang, Ping Leng, Huaichao Luo

Results of a Pilot External Quality Assessment Scheme for Genetic Testing of Newborns with Spinal Muscular Atrophy

by Wei Wang, Liping Wu, Yufan Hui, Yuxuan Du, Jiangtao Yang, Panpan Jiang, Maosheng Gu, Hongqin He, Li Qiu, Zhiqiang Zhang, Lingliang Gao, Chuxin Lin, Jianhui Jiang, Xiaoyan He, Jingkun Miao, Yong Li, Zemin Luo, Hong Zhang, Yang Liu, Linjie Li, Xiaoze Li, Xinhui Gan, Kai Mou, Haijun Liang, Anhui Shi, Shihao Zhou, Xiaoling Huang, Longjie Sun, Tao Wan, Guofu Ji, Kunqiang Tang, Qiang Ye, Zhiyong Sun, Zipeng Dai, Yue Du, Xiaojian Wang, Yanling Yang, Hui Xiong, Zhiguo Wang

Characteristics of Virology and Immune Inflammation of Epstein-Barr Virus Infection Related Non-Neoplastic Diseases in Children

by Qin Wang, Zhi Duan, Wanlu Duan, Mengqi Ruan, Yunyun Zhang, Hao Zhang, Qiang Zhou

Hematological Parameters and Comorbidities in COVID-19: Insights into Clinical Profiles and Outcome Predictors

by Khalaf F. Alsharif

Strategic Retesting to Reduce False Positive SARS-CoV-2 PCR Test Results

by Hirofumi Toda, Yuji Tanaka, Kenji Yamade, Kazue Yoshitomi, Koichiro Yoshida, Toshinori Kamisako

Acute Myeloid Leukemia with Myelodysplasia - Related Changes after Isolated Myeloid Sarcoma

by Xiaoyu Li, Junping Yin, Li Li

Clinical Characteristics and Diagnosis of Ph-Positive Mixed Phenotype Acute Leukemia

by Xiaofang Zhang, Ruimin Li, Xiao Zhang, Jiajia Li, Xiaoli Li, Jiao Chen, Haixin Li

Graves’ Disease: Acquired Cause of a Moderate Increase in Hemoglobin A2 Level

by Soukaina Salah-Elkheir, Samira Elmachtani-Idrissi, Sanae Bouhsain, Abdellah Dami, Asmaa Biaz

Contributing Factors Affecting the Length of Hospital Stay among Febrile Patients with Omicron Reported in Suzhou

by Li Xu, Yaoyu Ying, Jin Xie, Xinghua Shen, Fengfeng Zhu, Jun Chen, Dan Shen

Research and Analysis of Molecules such as CD28, CD45RA, CD45RO, CD38, HLA-DR, and CD57 on T Cells in Multiple Myeloma

by Xinhong Yang, Qiuxia Liu, Xiaofeng Yang, Cuihong Gu, Xue Wu, Zhihua Zhang

Drug Analysis of Voriconazole Combined with Granulocyte Colony Stimulating Factor

by Xiaofang Zhang, Ruimin Li, Huiqing Wang, Haixin Li, Yiping Wu